• Yleinen

    Rhy tiedottaa

    Metsästäjätutkintokoulutus Eränkävijöiden toimitalolla 22.-25.6. Ennakkoilmoittautuminen. Katso tarkemmat ja viimeisimmät tiedot https://riista.fi/metsastys/tapahtumahaku/ Metsästäjätutkinnot 26.6., 30.6., 6.7., 28.7., 5.8. ja 3.9. Katso aina tarkemmat ja viimeisimmät tiedot https://riista.fi/metsastys/tapahtumahaku/ Ampumakokeet 4.7., 25.7., 8.8. ja 5.9. Katso aina tarkemmat ja viimeisimmät tiedot https://riista.fi/metsastys/tapahtumahaku/ HUOM! Mikäli ampumakokeesi on voimassa tai voimassaoloa on jatkettu metsästyslain väliaikaisella muutoksella, ethän tule ampumakokeeseen. Lisätietoja täältä https://riista.fi/ampumakoesuoritusten-voimassaoloa-jatkettiin/

  • Yleinen

    Tiedoksi

    Metsähallitus on tehnyt metsästysvuokrasopimuksen Nivalan Eränkävijöiden kanssa seuran alueella sijaitsevista valtion alueista. Vuokra-alueisiin kuuluvat myös Rimpinevan soidensuojelualue ja Pitkänevan luonnonsuojelualue, joilla metsästämiseen ja riistanhoitoon liittyy rajoituksia, jotka tulee huomioida. Rimpinevan soidensuojelualueella on perustamissäädöksen ja sitä täsmentävän järjestyssäännön mukaan sallittua metsästyslain mukainen metsästys ja siihen liittyvä koiran käyttö. Vuokrasopimuksella luovutettu metsästysoikeus kattaa Rimpinevalla hirvieläimet, pienriistalajit ja villisian niiden metsästysasetuksen mukaisina metsästysaikoina, sekä haitallisten vieraslajien minkin ja supikoiran pyyntioikeuden. Vuonna 2017 perustetulla Pitkänevan luonnonsuojelualueella metsästys on huomattavasti rajoitetumpaa. Siellä on sallittua ainoastaan hirvenmetsästys ja pienriistalajeista vasta 20.9. alkaen metsäjäniksen, metson, teeren ja pyyn metsästys. Alueelta saa toki noutaa kaadetun eläimen ja alueella voi jäljestää haavoittunutta eläintä. Minkin ja supikoiran pyyntiin Pitkänevan alueella…