• Yleinen

  Tiedoksi

  Metsähallitus on tehnyt metsästysvuokrasopimuksen Nivalan Eränkävijöiden kanssa seuran alueella sijaitsevista valtion alueista. Vuokra-alueisiin kuuluvat myös Rimpinevan soidensuojelualue ja Pitkänevan luonnonsuojelualue, joilla metsästämiseen ja riistanhoitoon liittyy rajoituksia, jotka tulee huomioida. Rimpinevan soidensuojelualueella on perustamissäädöksen ja sitä täsmentävän järjestyssäännön mukaan sallittua metsästyslain mukainen metsästys ja siihen liittyvä koiran käyttö. Vuokrasopimuksella luovutettu metsästysoikeus kattaa Rimpinevalla hirvieläimet, pienriistalajit ja villisian niiden metsästysasetuksen mukaisina metsästysaikoina, sekä haitallisten vieraslajien minkin ja supikoiran pyyntioikeuden. Vuonna 2017 perustetulla Pitkänevan luonnonsuojelualueella metsästys on huomattavasti rajoitetumpaa. Siellä on sallittua ainoastaan hirvenmetsästys ja pienriistalajeista vasta 20.9. alkaen metsäjäniksen, metson, teeren ja pyyn metsästys. Alueelta saa toki noutaa kaadetun eläimen ja alueella voi jäljestää haavoittunutta eläintä. Minkin ja supikoiran pyyntiin Pitkänevan alueella…

 • Yleinen

  31.1.2020 Yleinen kokous

  31.1.2020 klo 18.00 Yleinen talvikokous (tilikokous). Sääntömääräiset asiat ja metsästyssääntöjen muutos. Jäsenyyden tarkistaminen alkaa klo 17.30

 • Yleinen

  LINT 7.-8.9.

  LINT Keski-Pohjanmaan piirinmestaruuskoe 7.-8.9.2019 Maastot: Karttatien ja Ruiskuntien väli (Ohtalehto ja Vittaneva Puntariin asti). Joen eteläpuolella Vinnurvan ja Telakonkankaan väli. Ota koe huomioon maastossa liikkuessasi.