• Yleinen

  LINT 29.8.2020

  29.8.2020 linnunhaukkukoe, Nivala Rauhoitettuna Kalajoen eteläpuoli. Isoin alue Telakonkankaalta Patakorpeen. Lisätietoja:Esa Pärkkäpuh. 0400584203

 • Yleinen

  Rauhoitusalueet (mukana UUSI!)

  Pysyviä rauhoitusalueita ovat Makolanalue, Ypyänjärvi, Vuolle, Koukela ja Köyhänperän tausta sekä metsästyskielto Rutkun peltoalueilla osin. UUTTA:Rutkun peltoalueen metsästyskieltoalueet merkitty karttaan täplillä.

 • Yleinen

  Rhy tiedottaa

  Metsästäjätutkintokoulutus Eränkävijöiden toimitalolla 22.-25.6. Ennakkoilmoittautuminen. Katso tarkemmat ja viimeisimmät tiedot https://riista.fi/metsastys/tapahtumahaku/ Metsästäjätutkinnot 26.6., 30.6., 6.7., 28.7., 5.8. ja 3.9. Katso aina tarkemmat ja viimeisimmät tiedot https://riista.fi/metsastys/tapahtumahaku/ Ampumakokeet 4.7., 25.7., 8.8. ja 5.9. Katso aina tarkemmat ja viimeisimmät tiedot https://riista.fi/metsastys/tapahtumahaku/ HUOM! Mikäli ampumakokeesi on voimassa tai voimassaoloa on jatkettu metsästyslain väliaikaisella muutoksella, ethän tule ampumakokeeseen. Lisätietoja täältä https://riista.fi/ampumakoesuoritusten-voimassaoloa-jatkettiin/

 • Yleinen

  Tiedoksi

  Metsähallitus on tehnyt metsästysvuokrasopimuksen Nivalan Eränkävijöiden kanssa seuran alueella sijaitsevista valtion alueista. Vuokra-alueisiin kuuluvat myös Rimpinevan soidensuojelualue ja Pitkänevan luonnonsuojelualue, joilla metsästämiseen ja riistanhoitoon liittyy rajoituksia, jotka tulee huomioida. Rimpinevan soidensuojelualueella on perustamissäädöksen ja sitä täsmentävän järjestyssäännön mukaan sallittua metsästyslain mukainen metsästys ja siihen liittyvä koiran käyttö. Vuokrasopimuksella luovutettu metsästysoikeus kattaa Rimpinevalla hirvieläimet, pienriistalajit ja villisian niiden metsästysasetuksen mukaisina metsästysaikoina, sekä haitallisten vieraslajien minkin ja supikoiran pyyntioikeuden. Vuonna 2017 perustetulla Pitkänevan luonnonsuojelualueella metsästys on huomattavasti rajoitetumpaa. Siellä on sallittua ainoastaan hirvenmetsästys ja pienriistalajeista vasta 20.9. alkaen metsäjäniksen, metson, teeren ja pyyn metsästys. Alueelta saa toki noutaa kaadetun eläimen ja alueella voi jäljestää haavoittunutta eläintä. Minkin ja supikoiran pyyntiin Pitkänevan alueella…

 • Yleinen

  31.1.2020 Yleinen kokous

  31.1.2020 klo 18.00 Yleinen talvikokous (tilikokous). Sääntömääräiset asiat ja metsästyssääntöjen muutos. Jäsenyyden tarkistaminen alkaa klo 17.30