Kiintiöt ja metsästysajat


Metsästysajat ja valtakunnalliset rajoitukset
Riista.fi


Nivalan Eränkävijät ry:n kiintiöt ja rajoitukset metsästyskaudelle 2019-2020:

– metso 1 kpl
– teeri 3 kpl
– pyy, vapaa pyynti
– fasaani 3 kpl > kesäkokouksen suositus: fasaaneja saisivat ampua vain ne, jotka niitä ovat istuttaneet
– metsäkauris, vapaa pyynti
HUOM! Kaadosta on tehtävä lakisääteinen ilmoitus Riistakeskukselle > ilmoitus onnistuu kätevästi Omariistassa. Ilmoitus on tehdään myös Nivalan Eränkävijät ry:n toiminnanjohtajalle.

Kokonaan rauhoitettuja 2019-2020:
– peltopyy
– riekko
– metsähanhi
– merihanhi

Muut rajoitukset:
– Metsäkanalintujen metsästäminen pellolta on kielletty! Lintuja ei siis saa ampua pellolle/pellolta. Pellon päällä lentäviä lintuja ei myöskään saa ampua.

– Pyyntiajat valtion mukaan. Seuraa tiedottamista! Riista.fi

– Koepäivinä tarvittavat maastot ilmoitetaan ennen kokeita Nivala-lehdessä ja seuran www-sivuilla.

– Koetoimintaa varten nimetään koetoimialueet. Muulloin, paitsi koepäivinä koealueilla metsästys sallittu normaalin käytännön mukaisesti.

Koetoimialueet: Ilmoitetaan Nivala-Lehdessä ennen koeviikonloppuja.

Pysyviä rauhoitusalueita ovat Makolan alue, Ypyänjärvi, Vuolle ja Köyhänperän tausta.

Metsästysajat ja valtakunnalliset rajoitukset:
Ks. Riistakeskuksen nettisivut