Yleinen

AJOKOE 16.12.2023

Ajokoe La 16.12.2023

Maastot:

Ohtalehto-Hirsistö

Hakuli-Kansala,

Kukonahon seutu

Välttäkää häiriötä ja muuta metsästystä alueilla! Kiitos!