Kiintiöt ja metsästysajat


Metsästysajat ja valtakunnalliset rajoitukset
Riista.fi


Nivalan Eränkävijät ry:n kiintiöt ja rajoitukset metsästyskaudelle 2022-2023:

– metso 1 kpl
– teeri 3 kpl
– pyy 5 kpl

Fasaanin pyynti: Fasaanin pyynti sallittu vain niitä istuttaneille, muiden ostettava pyyntilupa 20€/lintu. Lupia saa ostettua nettisivuilta ja johtokunnan jäseniltä.


– metsäkauris, 1 kpl
HUOM! Kaadosta on tehtävä lakisääteinen ilmoitus Riistakeskukselle > ilmoitus onnistuu kätevästi Omariistassa. Ilmoitus on tehdään myös Nivalan Eränkävijät ry:n toiminnanjohtajalle.

Kokonaan rauhoitettuja 2022-2023:
– peltopyy
– riekko
– metsähanhi
– merihanhi

Muut rajoitukset:
– Metsäkanalintujen metsästäminen pellolta on kielletty! Lintuja ei siis saa ampua pellolle/pellolta. Pellon päällä lentäviä lintuja ei myöskään saa ampua.

– Pyyntiajat valtion mukaan. Seuraa tiedottamista! Riista.fi
Lisäksi kesäkokous antoi johtokunnalle valtuudet rajoittaa tarvittaessa pyyntiä.

– Koepäivinä tarvittavat maastot ilmoitetaan ennen kokeita Nivala-lehdessä ja seuran www-sivuilla.

– Koetoimintaa varten nimetään koetoimialueet. Muulloin, paitsi koepäivinä koealueilla metsästys sallittu normaalin käytännön mukaisesti.

Koetoimialueet: Ilmoitetaan Nivala-Lehdessä ennen koeviikonloppuja.

Pysyviä rauhoitusalueita ovat Makolan alue, Ypyänjärvi ja Köyhänperän tausta ja

Rutkun riistanhoitoalueella pienpetopyynti ja varislintujen pyynti sallittu.

Metsästysajat ja valtakunnalliset rajoitukset:
Ks. Riistakeskuksen nettisivut